Aktualności

Komunikat dotyczacy pracy ARiMR - nowe informacje

Opublikowany przez admin Piątek, 20.03.2020

[1]Informacja z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kępnie w sprawie zmian dotyczących przyjęć interesantów. 


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR - NOWE INFORMACJEInformacja z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kępnie w sprawie zmian dotycząych przyjęć interesantów.Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie. Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

- ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

- kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówki Agencji;

- w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji.

Szanowni Państwo,

większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez internet.

1. Jeżeli używasz komputera – złóż wniosek o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłoś albo wyjaśnij za pomocą aplikacji PortalIRZplus!

2. Jeżeli nie używasz komputera – skontaktuj się telefonicznie z doradcą rolniczym lub z pracownikiem biura powiatowego ARiMR

3. Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 można złożyć poprzez:

- pozostawienie we wrzutni / urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego,

- wysłanie pocztą,

- złożenie poprzez platformę ePUAP,

- przesłanie zeskanowanych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy. W tym przypadku Beneficjent zostanie poproszony o złożenie oryginału dokumentu w odpowiedniej placówce ARiMR

w terminie późniejszym.

Adresy skrytek ePUAP (dla osób które posiadają Profil Zaufany) oraz adresy e-mail biur powiatowych dostępne są tutaj [2].

Rolnicy uprawnieni do złożenia Oświadczenia mogą także zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez Internet, do czego zachęcamy. W przypadku złożenia dokumentów do wrzutni lub przesłania pocztą elektroniczną, Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów po ich zarejestrowaniu (jeżeli potwierdzenia są przewidziane/niezbędne w procesie obsługi sprawy).

Jeżeli Wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie bez oczekiwania, najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty.

KANAŁY KOMUNIKACJI

W związku z koniecznością wprowadzenia ograniczeń w kontaktach bezpośrednich uruchomione zostały dla Państwa dodatkowe kanały komunikacji z ARiMR. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie funkcjonowania Agencji w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, prosimy kierować je na następujący adres maila lub pod numer telefonu:

ALERT@ARIMR.GOV.PL [3]

tel. 22 595 06 99

Informacje dotyczące działalności ARiMR dostępne są również za pośrednictwem dotychczasowych kanałów komunikacji, w szczególności:

Infolinia ARiMR: 800 38 00 84 lub 22 595 06 11

Formularz kontaktowy: https://www.arimr.gov.pl/zadaj-pytanie/

ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal [4]

eUsługi ARiMR: eWniosekPlus [5] oraz PortalIRZplus [6]

Wszystkie podjęte działania mają charakter prewencyjny. W celu zapobiegania rozpowszechniania się wirusa zachęcamy Państwa do ograniczenia wizyt w urzędach do niezbędnego minimum, a w razie konieczności załatwiania spraw pilnych przy użyciu powyższych kanałów komunikacji.

[1] W trakcie wyboru sprawy do obsłużenia prosimy o wskazanie konkretnego urzędu (biura powiatowego lub oddziału regionalnego) właściwego dla załatwienia sprawy.


 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2020/3/20/komunikat-dotyczacy-pracy-arimr-nowe-informacje/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/kontakt_ARiMR/ARiMR_dane_adresowe.xlsx
  3. http://www.trzcinica.com.pl/mailto:ALERT@ARIMR.GOV.PL
  4. http://www.trzcinica.com.pl/https://epuap.gov.pl/wps/portal
  5. http://www.trzcinica.com.pl/https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/system-teleinformatyczny-arimr-wniosek-przez-internet/ewniosekplus.html
  6. http://www.trzcinica.com.pl/https://sso.arimr.gov.pl/auth/realms/ewniosekplus/protocol/openid-connect/auth?client_id=irzplus&redirect_uri=https%3A%2F%2Firz.arimr.gov.pl%2F&state=48f26ca0-f999-48fd-97d0-2e83e0f0617a&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=1de90473-30f4-415f-89bd-0f2f07a1929c
  7. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2020/3/20/komunikat-dotyczacy-pracy-arimr-nowe-informacje/