Aktualności

Rozpoczęcie prac i działań

Opublikowany przez admin Piątek, 13.03.2020

[1]W Gminie Trzcinica w ostatnim czasie wykonano lub zawarto umowy na wykonanie prac i działań.


Została zawarta umowa na wymianę kolejnych okien w pałacu w Pomianach.  W Domach Ludowych w Kuźnicy Trzcińskiej i Pomianach wykonane zostały instalacje klimatyzacyjne. Do Domu Ludowym w Laskach dostarczone zostały kolejne krzesła i zawarta została umowa na montaż systemu wentylacyjnego zaplecza kuchennego. Mocno zaawansowane są prace w Domu Ludowym w Smardzach, gdzie przeprowadzany jest remont zaplecza kuchennego, wykonywane są okładziny ścienne oraz prace malarskie. W część prac włączyli się mieszkańcy Smardz.

Zawarte zostały umowy na wykonanie ławostołów oraz osłon altany przy Domu Ludowym w Piotrówce, a także na uzupełniające prace regeneracyjne trawiastego boiska sportowego na Stadionie w Trzcinicy. Przygotowywany jest również wniosek do Ministerstwa Sportu pn. „Budowa boiska do piłki nożnej z zapleczem socjalnym w Laskach” na dokończenie budowy głównej płyty wraz z ogrodzeniem, piłkochwytami i bramkami Stadionu w Laskach.

Opracowana została także dokumentacja dotycząca planowanych w tym roku remontów w Domach Ludowych w Kuźnicy Trzcińskiej, Wodzicznej i Piotrówce.

Zawarte zostały również umowy na opracowanie dokumentacji budowy garażu oraz na wykonanie operatu wodno-prawnego na budowę przydomowej oczyszczalni w miejscowości Aniołka Pierwsza.
 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2020/3/13/rozpoczcie-prac-i-dziaa/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2020/3/13/rozpoczcie-prac-i-dziaa/