Aktualności

Gmina Trzcinica w projekcie Akademia Chóralna – edycja 2020

Opublikowany przez admin Czwartek, 06.02.2020

Gmina Trzcinica  po raz kolejny przystąpiła do Projektu Akademii Chóralnej - „Śpiewająca Polska”. W projekcie, który rozpoczął się 2 stycznia 2020 roku i będzie trwał do 30 listopada 2020 r., udział biorą chóry ze Szkoły Podstawowej w Trzcinicy oraz Szkoły Podstawowej w Laskach.


Uczniowie należący do chórów rozwijają swoje zdolności i pasje, bardzo często występują publicznie uświetniając swoimi koncertami szereg uroczystości szkolnych, środowiskowych, gminnych, parafialnych i powiatowych.

Z chórem szkolnym Szkoły Podstawowej w Trzcinicy zajęcia w ramach programu prowadzi pani Renata Adamska, natomiast z chórem szkolnym Violino z Zespołu Szkół w Laskach pracuje pani Danuta Wieczorek. Akademia Chóralna jest projektem edukacji chóralnej realizowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu kontynuowane są działania Śpiewającej Polski wspierające zespoły chóralne. Projekt ma na celu rozwój chórów szkolnych, odnowienie ruchu chóralistyki szkolnej, upowszechnienie śpiewu oraz edukację muzyczną dzieci i młodzieży.

Powyższe zadania realizowane są poprzez finansowanie zajęć dydaktycznych z chórami oraz wszelkie inne działania służące opiece merytorycznej nad dyrygentami i uczniami, w tym m.in. hospitacji zajęć chóralnych, organizacji warsztatów, przesłuchań, koncertów, przekazywanie literatury repertuarowej i metodycznej. Projekt kierowany jest do chórów dzieci i młodzieży działających w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. Realizatorem projektu tak jak w roku ubiegłym jest Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu w pełnym zakresie merytorycznym i organizacyjnym.

Współpraca z Projektem Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska” trwa już od 2007 roku i początkowo dotyczyła jednego, a od kilku lat już obu chórów, które odnoszą znaczące sukcesy w skali województwa. 


 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2020/2/6/gmina-trzcinica-w-projekcie-akademia-choralna-edycja-2020/