Aktualności

Zebranie OSP Kuźnica Trzcińska

Opublikowany przez admin Wtorek, 11.02.2020

[1]W sobotę, 8 lutego 2020 roku, odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Kuźnica Trzcińska. W trakcie zebrania złożono sprawozdanie z działalności jednostki, ze spraw przygotowania jednostki w zakresie przeciwpożarowym, a także z zakresu dochodów i wydatków w 2019 roku.


Zapoznano się także ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej. Następnie udzielono jednogłośnie absolutorium Zarządowi. Omówiono plany na 2020 rok, które spotkały się z akceptacją wszystkich członków.

W trakcie zebrania zabrali głos zaproszeni goście, którzy pogratulowali otrzymania absolutorium oraz dziękowali za dotychczasową działalność i życzyli  realizacji kolejnych planów oraz zamierzeń.
 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2020/2/11/zebranie-osp-kunica-trzciska/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2020/2/11/zebranie-osp-kunica-trzciska/