Aktualności

Będzie III etap inwestycji

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 10.02.2020

[1]22 stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy w Trzcinicy nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap III”.


Wpłynęło 5 ofert, których wartość wahała się od 3 536 585,12 złotych do 5 114 400,00 złotych. Wszystkie mieściły się w zaplanowanej w budżecie Gminy Trzcinica kwocie. Najkorzystniejszą ofertę z kwotą 3 536 585,12 złotych złożyło konsorcjum firm z Ostrowa Wielkopolskiego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „INKADRO” Sp. z o.o. (lider konsorcjum) i Sławomir Gynter Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOMAX” (partner konsorcjum). Realizacja zadania, które obejmie ulice: Zieloną, Kwiatową, część Kluczborskiej, Polną, Piaskową, Leśną, Zacisze, część Lipowej i pozostałą część Pocztowej w miejscowości Trzcinica rozpocznie się wiosną 2020 roku. Gmina Trzcinica na powyższe zadanie pozyskała dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Środowisko, Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa, Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa.


 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2020/2/10/bdzie-iii-etap-inwestycji/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2020/2/10/bdzie-iii-etap-inwestycji/