Aktualności

Dobry wynik inwestycyjny

Opublikowany przez admin Piątek, 16.10.2020

Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” od wielu lat prowadzi niezależne rankingi. Jednym z nich jest ranking inwestycyjny. Pod uwagę została wzięta całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat czyli 2017-2019. Gmina Trzcinica w tym zestawieniu zajęła 238 miejsce na 1537 samorządów gminnych w Polsce.


Średnie roczne wydatki inwestycyjne na mieszkańca gminy Trzcinica wyniosły 1280,44 złotych (przykładowo w Mieście i Gminie Kępno było to 1107,21 złotych, a w Gminie Baranów 1456,08 złotych). W latach 2017-2019 na inwestycje Gmina Trzcinica przeznaczyła 18 982 638,81 złotych, w tym 9 341 001, 09 złotych to pozyskane środki zewnętrzne. Oznacza to, iż ze średniej rocznej kwoty wydatków inwestycyjnych w ciągu trzech lat na mieszkańca wynoszącej 1280,44 złotych, 630,08 złotych pochodziło ze środków zewnętrznych. Gdyby wydatki inwestycyjne opierały się wyłącznie o środki własne Gminy Trzcinica wtedy zamiast 238 miejsca w rankingu byłoby to około 1013 miejsca. Wśród inwestycji lat 2017-2019 znalazły się I i II etap zadania wodno-kanalizacyjno- drogowego w Trzcinicy. Powstały kolejne drogi, place i chodniki w wielu sołectwach. W każdym sołectwie modernizowane były Domy Ludowe, oświetlenie uliczne oraz baza sportowa i rekreacyjna. Sporo środków przeznaczono na rozwój i modernizację placówek oświatowych w tym kompleksowo zmodernizowany został Zespół Szkół w Laskach. Wybudowane zostało nowe Przedszkole w Laskach oraz powstał Gminny Żłobek w Trzcinicy. W 2020 roku realizowane są kolejne inwestycje, które znajdą się w zestawieniach z następnych lat.


 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2020/10/16/dobry-wynik-inwestycyjny/