Aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Opublikowany przez admin Piątek, 03.01.2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzcinica o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.


Wójt Gminy Trzcinica na podstawie przepisów art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, 723 i 1365), ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r.Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej [1]


 
Linki
  1. http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl/?a=7171
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2020/1/3/ogoszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacj-zada-publicznych-w-2020-r/