Aktualności

Budowa przedszkola rozliczona

Opublikowany przez admin Czwartek, 02.01.2020

[1]20 grudnia 2019 roku do Urzędu Gminy Trzcinica wpłynęła kwota 526 127,15 złotych będąca końcową refundacją wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania „Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski”. Wcześniej Gmina Trzcinica otrzymała zaliczkę w wysokości 397 464,95 złote.


Tak więc ostateczna wartość dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania  9.3 „ Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej  i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wyniosła 923 592,10 złotych (maksymalnie można było wnioskować o 1 000 000 złotych). Wartość całkowita zadania „Przebudowa z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski” to 2 748 358,19 złote. Na powierzchni 467,78 metrów kwadratowych znalazły się 2 sale dydaktyczne, każda z własną łazienką i własnym pomieszczeniem na pomoce dydaktyczne oraz zabawki. W obiekcie znajduje się kuchnia wraz z magazynami  oraz pomieszczeniami  pomocniczymi. Kolejne pomieszczenie to jadalnia wraz z holem i systemem drzwi  rozsuwanych umożliwiających stworzenie dużej powierzchni na spotkania integracyjne. W części przebudowanej umieszczono pokoje logopedy, pielęgniarki oraz personelu. W obiekcie jest wiele pomieszczeń technicznych oraz pomocniczych. Strych zaadaptowano na pomieszczenie centrali  systemu odzysku ciepła, a obiekt zasilany jest w ciepło  i wodę użytkową ze zmodernizowanej w 2017 roku kotłowni zasilanej gazem znajdującej się w budynku szkolnym. Zastosowano tam także technologię solarną w celu uzyskania ciepłej wody. Ponadto Gmina Trzcinica pozyskała środki na projekt „Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach”, gdzie wartość całkowita wynosi  157 987,50 złote, a dofinansowanie 134 289,37 złote, którego realizacja rozpoczęła się 1 sierpnia 2019 roku i trwać będzie do końca roku szkolnego 2019/2020.


 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2020/1/2/budowa-przedszkola-rozliczona/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2020/1/2/budowa-przedszkola-rozliczona/