Aktualności

Rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu „Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach”

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 09.09.2019

[1]Gmina Trzcinica przy udziale Urzędu Gminy Trzcinica i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Laskach jest realizatorem projektu pn.  Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach.


Przedmiotowy projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z WRPO na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 157 987 zł przy dofinansowaniu w wysokości 134 289,37 zł w roku szkolnym 2019/2020.

Projekt zakłada utworzenie nowego oddziału przedszkolnego. W miesiącu sierpniu br. zakupione zostało nowe wyposażenie, doposażono ogród. Ponadto, od września dla 25 dzieci

w grupie wiekowej 3-4 lat uruchomione zostały zajęcia wychowania przedszkolnego oraz dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, psycho – ruchowe i logorytmiczne (łączące elementy logopedii i rytmiki).

W ramach niniejszego projektu przewidziano też takie zadania jak wycieczkę autokarową, warsztaty teatralne oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej. Udział w projekcie jest bezpłatny. Biuro projektu zostało utworzone w Urzędzie Gminy Trzcinica.
 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2019/9/9/rozpoczy-si-zajcia-w-ramach-projektu-akademia-wesoego-przedszkolaka-w-publicznym-przedszkolu-samorzdowym-w-laskach/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2019/9/9/rozpoczy-si-zajcia-w-ramach-projektu-akademia-wesoego-przedszkolaka-w-publicznym-przedszkolu-samorzdowym-w-laskach/