Aktualności

Awans zawodowy nauczycieli

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 02.09.2019

[1]2 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Gminy Trzcinica odbyły się posiedzenia komisji egzaminacyjnych  w sprawie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Komisje egzaminacyjne zostały powołane Zarządzeniami Wójta Gminy Trzcinica w składzie: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, dwóch ekspertów z danych przedmiotów z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz w jednej z komisji przedstawiciel związków zawodowych. W trakcie trwania posiedzenia komisja  zapoznała się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego, przeprowadziła egzamin podczas, którego nauczyciele prezentowali dorobek zawodowy, wiedzę i umiejętności oraz odpowiadali na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Wszyscy nauczyciele składający wnioski o podjęcie postepowania egzaminacyjnego zdali egzamin na nauczyciela mianowanego i z rąk przewodniczącej komisji egzaminacyjnej otrzymali Zaświadczenie o zdaniu egzaminu.

    W dniu 27 sierpnia 2019 roku podczas obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Trzcinica Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik wręczył Pani Alinie Lenort, Pani Joannie Jendzie oraz Panu Piotrowi Czarnasiakowi Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2019/9/2/awans-zawodowy-nauczycieli/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2019/9/2/awans-zawodowy-nauczycieli/