Aktualności

Inwestycja wodno-kanalizacyjno-drogowa

Opublikowany przez admin Piątek, 02.08.2019

[1]Dobiega końca pierwsza część zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap II” obejmujący ulicę Jana Pawła II, Kluczborską i Boczną.

W pierwszej części prac wykonano 1968, 8 mb kanalizacji sanitarnej, 777, 8 mb przykanalików kanalizacji sanitarnej, 2055, 1 mb sieci wodociągowej oraz 2250, 5 mb przyłączy wodociągowych.
Całkowita wartość prac to 4 453 266, 43 złote. Gmina Trzcinica na powyższe zadanie otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 844 019,02 złote w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Część druga inwestycji, która się rozpoczyna to prace drogowe będące ostatnim elementem etapu II tak jak w etapie I, który realizowany był w ubiegłym roku a obejmował ulice: część Jana Pawła II, Młyńską, Zamkową, ks. Białka, Kościelną i część Pocztowej.

 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2019/8/2/inwestycja-wodno-kanalizacyjno-drogowa/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2019/8/2/inwestycja-wodno-kanalizacyjno-drogowa/