Aktualności

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Trzcinicy

Opublikowany przez admin Wtorek, 09.07.2019

[1]W dniu 28 czerwca 2019 roku została podpisana umowa między Gminą Trzcinica reprezentowaną przez Wójta Grzegorza Hadzik, a Parafią Rzymskokatolicką pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy.


W dniu 28 czerwca 2019 roku została podpisana umowa między Gminą Trzcinica reprezentowaną przez Wójta Grzegorza Hadzik, a Parafią Rzymskokatolicką pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy reprezentowaną przez Proboszcza Wiesława Cieplika na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Trzcinica na realizację zadanie pn. „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy rzeźbie św. Stanisława Biskupa, znajdującej się w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy”.

Wniosek Parafii, opiewający na kwotę 11 000 złotych, został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Planowania Budżetu i Finansów Gminy Trzcinica, a Rada Gminy Trzcinica na sesji w dniu 18 czerwca 2019 roku podjęła uchwałę nr VII/79/2019 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2019 roku dla Parafii Rzymskokatolickiej w Trzcinicy.

Termin realizacji zadania został ustalony na dzień 31 lipca 2019 roku.
 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2019/7/9/dotacja-dla-parafii-rzymskokatolickiej-w-trzcinicy/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2019/7/9/dotacja-dla-parafii-rzymskokatolickiej-w-trzcinicy/