Aktualności

Wniosek na funkcjonowanie żłobka

Opublikowany przez admin Czwartek, 25.07.2019

[1]Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego poinformował Gminę Trzcinica, iż jej wniosek „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłóbka” uzyskał wymagającą liczbę punktów w trakcie oceny merytorycznej i został skierowany kolejnego etapu, którym są negocjacje.


Celem wniosku jest pozyskanie dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na funkcjonowanie i doposażenie żłobka w okresie jego działalności w latach 2019-2021. Wartość całkowita projektu to 907 503 w tym negocjowana kwota dofinansowania 814 783 złote. Równolegle kontynuowana jest realizacja zadania „Rozbudowa budynku przedszkola o odział żłobkowy” w Trzcinicy. Trwają prace związane z wykonaniem dachu. Na powyższe zadanie została zawarta już umowa w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań, w zakresie określonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 realizowanym w roku 2019 dla modułu 1 w związku z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim, a Gminą Trzcinica. Wartość już pozyskanego dofinansowania to 602 000 złotych. Uruchomienie oddziału żłobkowego planowane jest na 1 grudnia 2019 roku.










 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2019/7/25/wniosek-na-funkcjonowanie-obka/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2019/7/25/wniosek-na-funkcjonowanie-obka/