Aktualności

Usuwanie azbestu

Opublikowany przez admin Środa, 26.06.2019

[1]13 czerwca 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Kępińskim a Gminą Trzcinica. Gmina Trzcinica ze środków własnych udziela w roku 2019 pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Kępińskiego na lata 2012 – 2032”.


Wysokość przekazanego dofinansowania to 10 000 złotych a posłuży ono do demontażu materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych, następnie ich odpowiedniego zapakowania, zabezpieczenia, zważenia i załadunku, transportu na składowisko, rozładunek, unieszkodliwienia i utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto odpowiedniego zabezpieczenia, zważenia i załadunku wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, transportu na składowisko, rozładunku i unieszkodliwienia lub utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wnioski należy składać do 31 lipca 2019 roku. W trakcie trwania projektu, czyli w latach 2013 – 2018 usunięto azbest ze 128 posesji na terenie Gminy Trzcinica o łącznej masie 287, 05 tony.

Z projektu oprócz mieszkańców skorzystała także Gmina Trzcinica, która usunęła pokrycia zawierające azbest z Domu Ludowego w Wodzicznej, budynku Urzędu Gminy Trzcinica, tak zwanej Agronomówki, budynku gospodarczego przy Bibliotece w Laskach oraz przystanków autobusowych.
 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2019/6/26/usuwanie-azbestu/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2019/6/26/usuwanie-azbestu/