Aktualności

IV Gminny Konkurs Czytelniczy o tytuł „Mistrza Pięknego Czytania”

Opublikowany przez admin Środa, 08.05.2019

[1]26 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół w Trzcinicy odbył się IV Gminny Konkurs Czytelniczy o tytuł „Mistrza Pięknego Czytania”. W konkursie wzięli udział uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych w Laskach i w Trzcinicy.


Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria kl. IV

II kategoria kl. V

III kategoria kl. VI

Obecny na otwarciu konkursu wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik podkreślał że, czytanie jest bardzo ważną i przydatną w życiu umiejętnością. Zachęcał do czytania oraz życzył wszystkim uczestnikom powodzenia.

Zadaniem uczestników konkursu było przeczytanie fragmentu nieznanego tekstu przygotowanego przez organizatora. I tak uczniowie z klasy IV czytali fragment z książki „Magiczne drzewo – Olbrzym”, z klasy V „Kroniki Archeo – Sekret Wielkiego Mistrza”, natomiast uczniowie z klasy VI „Zwiadowcy – Ruiny Gorlanu”. Po przesłuchaniu wszystkich uczestników komisja konkursowa w składzie: Renata Gość dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy, Jolanta Maryniak emerytowana nauczycielka języka polskiego w ZS w Laskach oraz Katarzyna Kuboszek pracownik Urzędu Gminy w Trzcinicy przyznała tytuł „Mistrz Pięknego Czytania”:

w kategorii klas IV tytuł zdobyła Amelia Rosielewska ze Szkoły Podstawowej w Laskach

w kategorii klas V tytuł zdobył Patryk Bakalarz ze Szkoły Podstawowej w Laskach

w kategorii klas VI tytuł zdobyła Martyna Hojeńska ze Szkoły Podstawowej w Laskach.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, które ufundował Wójt Gminy Trzcinica.

Organizatorem konkursu była pani Ewa Gaze nauczyciel bibliotekarz w ZS w Trzcinicy.
 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2019/5/8/iv-gminny-konkurs-czytelniczy-o-tytu-mistrza-piknego-czytania/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2019/5/8/iv-gminny-konkurs-czytelniczy-o-tytu-mistrza-piknego-czytania/