Aktualności

Inwestycja rozliczona

Opublikowany przez admin Czwartek, 30.05.2019

[1]24 maja 2019 roku do Urzędu Gminy Trzcinica wpłynęła kwota 716 331, 99 złotych będąca ostatecznym rozliczeniem inwestycji „Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół w Laskach”.


Całkowita wartość prac wyniosła 1 781 738, 29 złote. Gmina Trzcinica na powyższe zadanie otrzymała dofinansowanie w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia” modernizacja energetyczna budynków  użyteczności publicznej „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”, a kwota dofinansowania to 1 272 986, 31 złotych z czego 556 654, 32 złote to  wcześniej wypłacona zaliczka i obecna kwota 716 331, 99 złote jako refundacja.


 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2019/5/30/inwestycja-rozliczona/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2019/5/30/inwestycja-rozliczona/