Aktualności

Informacja dla mieszkańców w sprawie raportu o stanie gminy

Opublikowany przez admin Środa, 29.05.2019

Wójt Gminy, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada gminy rozpatruje podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzcinica. [1]

 
Linki
  1. http://trzcinica.nowoczesnagmina.pl/?a=6798
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2019/5/29/informacja-dla-mieszkacow-w-sprawie-raportu-o-stanie-gminy/