Aktualności

Objazd inwestycji na terenie Gminy Trzcinica

Opublikowany przez admin Wtorek, 09.04.2019

[1]29 marca 2019 roku radni wraz z wójtem Gminy Trzcinica uczestniczyli w objeździe zrealizowanych, będących w realizacji oraz planowanych do wykonania inwestycji.


W Laskach zapoznano się z obiektami szkoły, w której przeprowadzono termomodernizację wraz z modernizacją, a także budową nowego przedszkola oraz bieżnią wraz ze skocznią w dal. Na każdą z tych inwestycji pozyskano środki zewnętrzne. Kolejnymi miejscami były drogi Kuźnica Trzcińska – Wodziczna, Piotrówka kierunek Kępno oraz most w miejscowości Piła, te inwestycje także zostały dofinansowane ze środków zewnętrznych.

W trakcie pobytu w Pomianach zaprezentowano Dom Ludowy wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu. Wójt Gminy Grzegorz Hadzik poinformował o złożonym 28 marca 2019 roku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu ‘Ochrona zabytków 2019’ na remont elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej pałacu w Pomianach. Kolejną miejscowością była Trzcinica i trwająca tam gminna inwestycja wodno-kanalizacyjno-drogowa oraz realizowana równolegle przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa inwestycja gazowa.
 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2019/4/9/objazd-inwestycji-na-terenie-gminy-trzcinica/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2019/4/9/objazd-inwestycji-na-terenie-gminy-trzcinica/