Aktualności

Oddział żłobkowy w Trzcinicy

Opublikowany przez admin Czwartek, 04.04.2019

[1]1 kwietnia 2019 roku ogłoszony został przetarg na „Rozbudowę budynku przedszkola o oddział żłobkowy w Trzcinicy”. W ubiegłym roku została wykonana odpowiednia dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami. Następnie został złożony wniosek na ogłoszony przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu konkurs. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.


6 marca 2019 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość przekazania promes w ramach zadania realizowanego z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019. Gmina Trzcinica otrzymała promesę na dofinansowanie w kwocie 602 000 złotych na „Rozbudowę przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy”. W związku z otrzymaniem dofinansowania ogłoszony został przetarg w celu wyłonienia wykonawcy. Zadanie polegające na rozbudowie przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy musi być zrealizowane do grudnia 2019 roku. Całkowita wartość zadania to 1 122 310 złotych, w tym 602 000 złotych dofinansowania z programu „MALUCH +” 2019.


 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2019/4/4/oddzia-obkowy-w-trzcinicy/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2019/4/4/oddzia-obkowy-w-trzcinicy/