Aktualności

Ocena formalna III etapu

Opublikowany przez admin Wtorek, 30.04.2019

[1]15 kwietnia 2019 roku Urząd Marszałkowski w Poznaniu podał informację o zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach OSI PRIORYTETOWEJ IV „Środowisko” DZIAŁANIE 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” PODDZIAŁANIE 4.3.1 „Gospodarka wodno – ściekowa”. Wśród pozytywnie ocenionych 12 wniosków znalazł się wniosek Gminy Trzcinica „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap III”.


Teraz kolej na ocenę merytoryczną, która zadecyduje o przyznaniu środków na realizację tego zadania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia realizacja nastąpi w 2020 roku.

Wniosek dotyczy trzeciego etapu zadania wodno-kanalizacyjno-drogowego i obejmuje ulice: Zieloną, Kwiatową, część Kluczborskiej, Polną, Piaskową, Leśną, Zacisze, część Lipowej i pozostała część Pocztowej. Całkowita wartość trzeciego etapu to 5 284 095,38 złote w tym wnioskowana wartość dofinansowania to 3 184 967,44 złote.

W 2018 roku został wykonany pierwszy etap obejmujący ulice: część Jana Pawła II, Młyńską, Zamkową, ks. Białka, Kościelną i część Pocztowej.

W bieżącym roku realizowany jest drugi etap obejmujący ulice: Jana Pawła II, Kluczborską i Boczną.
 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2019/4/30/ocena-formalna-iii-etapu/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2019/4/30/ocena-formalna-iii-etapu/