Aktualności

Wspólny projekt

Opublikowany przez admin Piątek, 01.03.2019

Stowarzyszanie „Wrota Wielkopolski” wraz z Gminą Trzcinica zrealizuje projekt polegający na zamontowaniu stacji meteorologicznych.


Stacje meteorologiczne umieszczone zostaną przy Zespole Szkół w Trzcinicy oraz Zespole Szkół w Laskach, przy czym koszt jednej z nich pokryje Stowarzyszenie „Wrota Wielkopolski”, a drugiej Gmina Trzcinica. Stacje meteorologiczne posłużą do podniesienia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska oraz do celów edukacyjnych.


 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2019/3/1/wspolny-projekt/