Aktualności

Regionalne konsultacje

Opublikowany przez admin Czwartek, 07.02.2019

[1]1 lutego 2019 roku w Kępnie odbyły się Regionalne Konsultacje Kół Gospodyń Wiejskich. Konferencję zorganizowała poseł Andżelika Możdżanowska Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.


Udział w niej wzięło 130 kobiet reprezentujących 65 kół z terenu powiatu kępińskiego zarejestrowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich zostały zapoznane z prowadzeniem uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz z zasadami dotyczącymi złożenia sprawozdania z otrzymanego dofinansowania. Podsumowano także dotychczasowe osiągnięcia i prężną działalność KGW. Przekazano priorytety i kierunki do dalszego działania i rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich. Podobne konsultacje odbywają się w całej Polsce.

W spotkaniu udział wzięły przedstawicielki wszystkich KGW z terenu Gminy Trzcinica oraz Wójt Gminy Grzegorz Hadzik. W Gminie Trzcinica w końcu 2018 roku udało się zarejestrować wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich.


 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2019/2/7/regionalne-konsultacje/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2019/2/7/regionalne-konsultacje/