Aktualności

Umowa na budowę elementów street workout w Trzcinicy

Opublikowany przez admin Czwartek, 28.02.2019

[1]18 lutego 2019r. w Urzędzie Gminy Trzcinica odbyło się spotkanie Wójta Gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim, podczas którego podpisana została umowa o przyznaniu pomocy na budowę elementów street workout w Trzcinicy.


Projekt pn. „Budowa strefy aktywności (street workout) w miejscowości Trzcinica” został pozytywnie oceniony i otrzyma dofinansowanie  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wartość całego zadania to 90 012,20 zł przy dofinansowaniu w wysokości 57 274 zł. Zadanie uwzględnia przygotowanie terenu i montaż 5 urządzeń (drążków, drabinek itp.) do ćwiczeń polegających na wykorzystaniu wyłącznie własnej masy ciała, czyli aktywności fizycznej w formie  kalisteniki. Ponadto, powstaną nowe elementy małej architektury w formie ławek, oświetlenia i punktu do selektywnej zbiórki odpadów. Planowany jest również stół do gry w szachy oraz stół do gier planszowych. Całość terenu zostanie ogrodzona. Realizacja przewidziana jest w drugiej połowie tego roku.Nie są to jedyne zadania planowane w bieżącym roku w zakresie sportu i rekreacji. W ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” złożono wniosek obejmujący remont i doposażenie siłowni w Pomianach, a w ramach Gminnego Programu Profilaktycznego zamontowana zostanie antyurazowa nawierzchnia w siłowni w Laskach.


 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2019/2/28/umowa-na-budow-elementow-street-workout-w-trzcinicy/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2019/2/28/umowa-na-budow-elementow-street-workout-w-trzcinicy/