Aktualności

Zebranie w Wodzicznej

Opublikowany przez admin Środa, 27.02.2019

[1]19 lutego 2019 roku w Wodzicznej odbyło się zebranie sołeckie. Wszystkich obecnych powitał Sołtys Tadeusz Tomalik, który przedstawił sprawozdanie z podjętych działań i inwestycji w latach 2014-2018 w Sołectwie Wodziczna.


Wśród inwestycji minionej kadencji można wymienić budowę drogi gminnej Wodziczna kierunek Kuźnica Trzcińska, modernizację drogi w miejscowości Teklin, modernizację drogi powiatowej Wodziczna kierunek Ignacówka Trzecia, modernizację i doposażenie placu zabaw, zamontowanie siłowni zewnętrznej, budowę oświetlenia na odcinku Wodziczna – Dzierżążnik i miejscowości Kwasielina, modernizację oświetlenia w kolejnych miejscowościach, modernizację i doposażenie Domu Ludowego w tym wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie wiaty i doposażenie placu zabaw w Teklinie.

Kolejnym punktem zebrania był wybór sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem Sołectwa Wodziczna został Sławomir Nawrocki, a członkami Rady Sołeckiej: Jacek Musiała, Zbigniew Nolbert, Roman Lenart, Andrzej Durka, Dawid Grześniak, Andrzej Maryniak, Bożena Henczyca, Grzegorz Hojka, Krystyna Biegańska i Regina Stężała.

Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik pogratulował wyboru,  podziękował za podejmowane działania i inicjatywy na rzecz mieszańców oraz Gminy Trzcinica. Przedstawił również plany i zamierzenia na 2019 rok.

  


 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2019/2/27/zebranie-w-wodzicznej/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2019/2/27/zebranie-w-wodzicznej/