Aktualności

Zebranie w Aniołce Pierwszej

Opublikowany przez admin Środa, 13.02.2019

[1]5 lutego 2019 roku w Aniołce Pierwszej odbyło się zebranie soleckie. Wszystkich obecnych powitał Sołtys Ryszard Gaze, który przedstawił sprawozdanie z podjętych działań i inwestycji w latach 2014-2018 w Sołectwie Aniołka Pierwsza.


Wśród nich można wymienić modernizację drogi w Aniołce Pierwszej modernizację drogi kierunek Aniołka Parcele oraz dalszą modernizacje oświetlenia ulicznego. Remontowano oraz uzupełniano wyposażenie Domu Ludowego, w tym zamontowano centralne ogrzewanie.  Doposażono plac zabaw ,a Ochotnicza Straż Pożarna w Aniołce Pierwszej otrzymała nowy wóz pożarniczy.

Kolejnym punktem zebrania był wybór sołtysa i rady sołeckiej. Sołtysem Sołectwa Aniołka Pierwsza został Ryszard Gaze, a członkami Rady Sołeckiej Kazimierz Bednarek, Paweł Więcek, Stanisław Jendrasiak, Ewelina Smyrek, Bartosz Ostrowski i Karolina Więcek.

Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik pogratulował wyboru, podziękował za podejmowane działania i inicjatywy na rzecz mieszkańców oraz Gminy Trzcinica. Przedstawił również plany i zamierzenia na 2019 rok.

Wszystkie zamieszczone zdjęcia zostały wykonane przez p. Ewelinę Smyrek.
 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2019/2/13/zebranie-w-anioce-pierwszej/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2019/2/13/zebranie-w-anioce-pierwszej/