Aktualności

Żłobek w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 18.11.2019

[1]22 lutego 2018 roku Wójt Gminy Trzcinica podpisał umowę z firmą EREM Pracownia Projektowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę „Rozbudowa przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy”.


18 września 2018 roku w Trzcinicy rozpoczął się cykl szkoleń pn. „Nowe kompetencje samorządu w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3”. Zajęcia prowadzone były przez Wyższą Szkołę Gospodarki z Bydgoszczy. 19 grudnia 2018 roku w odpowiedzi na ogłoszony rządowy program „Maluch+ 2019” Gmina Trzcinica złożyła wniosek o dofinansowanie w zakresie utworzenia oraz funkcjonowania nowo tworzonych miejsc żłobkowych. 6 marca 2019 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość przekazania promes w ramach zadania realizowanego z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019. Gmina Trzcinica otrzymała promesę na dofinansowanie w kwocie 602 000 złotych na „Rozbudowę przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy”.  W związku z otrzymaniem dofinansowania ogłoszony został przetarg w celu wyłonienia wykonawcy zadania „Rozbudowa budynku przedszkola o oddział żłobkowy” w Trzcinicy. Wpłynęły 4 oferty a ich wartość wyniosła od 1 047 000 złote do 1 558 586,21 złote. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma P.P.H.U. „JoKpol” Józef Kołodziej.  4 czerwca 2019 roku zawarta została umowa na wykonanie prac budowlanych. 25 czerwca 2019 roku Gmina Trzcinica złożyła wniosek „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Trzcinica – utworzenie pierwszego żłobka”, na który otrzymała dofinansowanie w wysokości 814 033, 00 złotych. Całkowita wartość projektu wynosi 906 753, 00 złotych. Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, z Działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. Okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie to okres od 1 sierpnia 2019 roku do 30 listopada 2021 roku. 8 listopada 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Trzcinica o dofinansowanie projektu w Ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ten sposób łączne dofinansowanie zewnętrzne na budowę, wyposażenie oraz funkcjonowanie w okresie dwóch lat żłobka w Gminie Trzcinica wynosi 1 416 033 złotych, a środki Gminy Trzcinica to około 570 000 złotych. 8 listopada 2019 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kępnie udzielił Gminie Trzcinica ostatecznego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie żłobka.

W chwili obecnej trwa wyposażenie w meble i zabawki. Rozpoczęcie funkcjonowania żłobka planowane jest na 2 grudnia 2019 roku.
 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2019/11/18/obek-w-gminie-trzcinica/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2019/11/18/obek-w-gminie-trzcinica/