Aktualności

Wniosek wodno - kanalizacyjny

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 28.10.2019

[1]Gmina Trzcinica złożyła wniosek „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka – etap I”.


Wniosek o przyznanie dofinansowania dotyczy operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Planowana wartość całkowita operacji to 3 969 865, 42 złote, a wnioskowana kwota dofinansowania to 1 990 150 złote (maksymalnie można wnioskować o 2 000 000 złotych).
 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2019/10/28/wniosek-wodno-kanalizacyjny/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2019/10/28/wniosek-wodno-kanalizacyjny/