Aktualności

Otwarcie nowego budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego w Laskach

Opublikowany przez admin Środa, 02.10.2019

[1]30 września 2019 roku został uroczyście otwarty nowy budynek Publicznego Przedszkola Samorządowego w Laskach, który użytkowany jest od 2 września 2019 roku.


Zaproszonych gości powitała pracownik Urzędu Gminy Trzcinica Katarzyna Kuboszek. Symbolicznego otwarcia poprzez przecięcia wstęgi dokonali: Poseł do Parlamentu Europejskiego Andżelika Możdżanowska, Poseł na Sejm RP Bożena Henczyca, Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Laskach Hanna Smyrek, Sekretarz Gminy Renata Ciemny oraz przedstawiciel dzieci Olga Nawrot.

Następnie ksiądz Rafał Czmyr – Proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Laskach poświęcił pomieszczenia nowego budynku przedszkola.

Wójt Gminy Trzcinica wyraził podziękowanie dla instytucji dofinansowujących inwestycję oraz osób, które przyczyniły się do powstania nowego budynku. Również na ręce Pana Wójta i Pani Dyrektor złożone zostały podziękowania i gratulacje za udaną inwestycję a dla dzieci upominki. Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Laskach złożyła podziękowania Wójtowi Gminy Trzcinica oraz wykonawcy JOKPOL Józefowi Kołodziejowi za przeprowadzenie i realizację.

Wspaniałą część artystyczną zaprezentowały dzieci, które na zakończenie otrzymały gromkie brawa.

Na powierzchni 467, 78 metrów kwadratowych znalazły się 2 sale dydaktyczne, każda z własną łazienką i własnym pomieszczeniem na pomoce dydaktyczne oraz zabawki. W obiekcie znajduje się kuchnia wraz z magazynami oraz pomieszczeniami pomocniczymi. Kolejne pomieszczenie to jadalnia wraz z holem i system drzwi rozsuwanych umożliwiających stworzenie dużej powierzchni na spotkania integracyjne. W części przebudowanej umieszczono pokoje logopedy, pielęgniarki oraz personelu. W obiekcie jest wiele pomieszczeń technicznych oraz pomocniczych. Strych zaadaptowano na pomieszczenie centrali systemu odzysku ciepła a obiekt zasilany jest w ciepło i wodę użytkową ze zmodernizowanej w 2017 roku kotłowni zasilanej gazem znajdującej się w budynku szkolnym. Zastosowano tam także technologię solarną w celu uzyskania ciepłej wody.

Wartość całkowita zadania to 2 748 358, 19 złote. Gmina Trzcinica pozyskała w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 środki zewnętrzne w wysokości 999 957,19 złotych (maksymalnie można było wnioskować o 1 000 000 złotych). Ponadto Gmina Trzcinica pozyskała środki na projekt „Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach”, gdzie wartość całkowita wynosi 157 987,50 złote, a dofinansowanie 134 289,37 złote, którego realizacja rozpoczęła się od 1 sierpnia 2019 roku.


 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2019/10/2/otwarcie-nowego-budynku-publicznego-przedszkola-samorzdowego-w-laskach/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2019/10/2/otwarcie-nowego-budynku-publicznego-przedszkola-samorzdowego-w-laskach/