Aktualności

Stypendia Wójta Gminy Trzcinica

Opublikowany przez admin Wtorek, 15.10.2019

[1]10 października 2019 roku w Zespole Szkół w Trzcinicy odbyło się dwunaste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Trzcinica.


W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Grzegorz Hadzik, Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk, Sekretarz Gminy Renata Ciemny, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych Barbara Maruszka - Bednarek, Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Zespołu Szkół w Trzcinicy i Zespołu Szkół  w Laskach, wychowawcy wyróżnionych uczniów oraz stypendyści wraz z rodzicami. Stypendia dla uczniów zostały przyznane w czterech kategoriach: wyróżnienia za wyniki w nauce, osiągnięcia w  nauce, za osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej.

Otwarcia uroczystości dokonała prowadząca Katarzyna Kuboszek przytaczając historię stypendiów  w Gminie. Wójt Gminy Grzegorz Hadzik pogratulował wszystkim stypendystom ich rodzicom oraz dyrektorom, nauczycielom i  wychowawcom. Podziękował także za pomoc w przygotowanie uroczystości Zespołowi Szkół w Trzcinicy a także za występ Chórowi pod kierunkiem Pani Renaty Adamskiej.

Za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019  stypendia otrzymało 55 uczniów w tym 7  w dwóch dziedzinach. Każdy stypendysta otrzymał list gratulacyjny wraz ze stypendiami, a rodzice listy gratulacyjne i róże.

Podwójne stypendia otrzymali:

Za wyniki w nauce oraz osiągnięcia w nauce: Martyna Antoniak, Natalia Parzonka (obie z ZS w Trzcinicy)

Za wyniki w nauce oraz w dziedzinie kultury i działalności artystycznej: Natalia Pawlik (ZS w Trzcinicy), Zofia Bogacz (ZS w Laskach)

Za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe: Lena Nawrot, Patryk Bakalarz, Zofia Gość (wszyscy uczniowie z ZS w Laskach)  

Za wyniki w nauce przyznano stypendia 30 uczniom, którzy mogą pochwalić się osiągnięciem w roku szkolnym 2018/2019 średniej ocen  5,4 w szkołach podstawowych i 5,3 w gimnazjach. Są to uczniowie Zespołu Szkól w Trzcinicy: Zuzanna Durlej, Patryk Fiołka, Mikołaj Fusek, Kornelia Jeziorna, Kacper Lenort, Kacper Nawrocki, Nikola Nowak, Wiktoria Nowak, Maciej Pregiel, Lena Strycharek, Amelia Tomalik, Anna Więcek, Ewa Więcek, Maciej Żurawa, Miłosz Żurawa i Zespołu Szkół w Laskach: Andżelika Zimoch, Martyna Namyślak, Jan Bonczol, Martyna Hojeńska, Paulina Tomalik, Dominika Smyrek, Oliwia Laske, Lena Grycman.

Za osiągnięcia w nauce stypendia otrzymało 9 uczniów, którzy w roku szkolnym 2018/2019 zostali indywidualnymi laureatami olimpiad lub konkursów: wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych w dziedzinie nauki. Stypendia otrzymali uczniowie Zespołu Szkół w Trzcinicy: Karolina Dłubak – Sierańska, Julia Gatner, Emilia Grycman, Michalina Jokiel, Samanta Nowak, Jakub Parzonka,  Marcin Stefański.

Za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej przyznano 8 stypendiów uczniom zajmującym w roku szkolnym  2018/2019 wysokie miejsca w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i międzygminnych oraz posiadający osiągnięcia kulturalne i artystyczne (m.in. plastyczne, recytatorskie, taneczne, wokalne, teatralne).     Z Zespołu Szkół w Trzcinicy stypendium otrzymała Julia Jokiel, a Zespołu Szkół w Laskach:  Jakub Siwa,  Lena Przybylska, Roman Fabian, Mateusz Mikisz, Wiktoria Bielińska.

Stypendia sportowe otrzymało 15 uczniów, którzy mogli pochwalić się sukcesami w zawodach sportowych o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym i wysokimi osiągnięciami sportowymi, które przyczyniają się do promowania Gminy Trzcinica na szczeblu powiatowym. Stypendyści z Zespołu Szkół w Trzcinicy to Jan Parzonka, Magdalena Adamska, a z Zespołu Szkół w Laskach: Kamila Kłodnicka, Grzegorz Jeż, Zofia Grycman,  Krystian Baum, Milena Mikołajczyk, Karol Woźniak, Wiktor Biczysko, Maja Grycman, Piotr Mikisz, Jacek Ertel,

Jak dodaje Wójt Gminy Grzegorz Hadzik: Gratuluję tak licznych osiągnięć, co bardzo mnie cieszy, jednocześnie życzę kolejnych. Gratuluję i dziękuję wyróżnionym uczniom, dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom, opiekunom oraz rodzicom. Uważam, iż taka forma wyróżnień dobrze się sprawdza i przyczynia się do dalszego motywowania uczniów.


 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2019/10/15/stypendia-wojta-gminy-trzcinica/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2019/10/15/stypendia-wojta-gminy-trzcinica/