Aktualności

Oświetlenie Uliczne i Drogowe

Opublikowany przez admin Wtorek, 25.09.2018

[1]Gmina Trzcinica uczestniczy w pracach grupy zakupowej energii elektrycznej. Grupa zakupowa składa się z samorządów lokalnych oraz Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe.


Rozstrzygnięty został przetarg na zakup energii elektrycznej, która wykorzystywana będzie w urządzeniach stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, Domach Ludowych oraz obiektach sportowych, oświatowych, komunalnych i kulturalnych. Nie rozstrzygnięto natomiast przetargu na oświetlenie uliczne i zostanie on ponowiony przez lidera grupy zakupowej Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Rozstrzygnięcie tego drugiego przetargu da możliwość dokonania analizy długości oświetlenia nocnego na terenie Gminy Trzcinica w tym jego ewentualnego wydłużenia.
 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2018/9/25/owietlenie-uliczne-i-drogowe/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2018/9/25/owietlenie-uliczne-i-drogowe/