Aktualności

Przekazanie sprzętu

Opublikowany przez admin Piątek, 30.11.2018

[1]28 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy w Trzcinicy odbyło się przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa. Gmina Trzcinica otrzymała dotację celową w wysokości 31 677,66 złotych w ramach Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Gmina Trzcinica po przeprowadzeniu procedury przetargowej zakupiła i przekazała jednostkom OSP: detektor napięcia, latarki akumulatorowe, pilarki do drewna, zestawy do stabilizacji pojazdów, sprzęt do oznakowania terenu, piłę ratowniczą i defibrylator. Zadaniem objętych zostało wszystkie osiem jednostek OSP funkcjonujących w Gminie Trzcinica. Wartość całkowita realizacji projektu to 31 997,65 złotych w tym 319,99 złotych to środki własne Gminy Trzcinica. Zadanie pod nazwą „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Trzcinica w sprzęt i urządzenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia w ramach przyznanych środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości” Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2018/11/30/przekazanie-sprztu/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2018/11/30/przekazanie-sprztu/