Aktualności

Inwestycja zakończona

Opublikowany przez admin Wtorek, 27.11.2018

[1]Zakończyła się inwestycja „Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I”.

Zadaniem objęte były ulice Jana Pawła II, Młyńska, ks. Białka, Kościelna i Pocztowa w Trzcinicy. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlane „M. Wawrzyniak” z Ostrzeszowa, a wartość całkowita prac wyniosła 5 245 094,35 złotych z czego 2 771 270,93 złote to dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. W ramach wykonywanych prac powstało 3820 mb kanalizacji sanitarnej i 421 mb przykanalików kanalizacji sanitarnej, 466 mb kanalizacji deszczowej oraz 2840 mb sieci wodociągowej i 845 mb przyłączy wodociągowych. Wybudowano nową przepompownię oraz wyremontowano kolejną. Odbudowano także ulice ks. Białka, Kościelną i Pocztową. Poza tym zakresem wybudowano ulicę Młyńską. Łącznie 1740 mb nowych dróg. Równolegle realizowała swoje prace Wielkopolska Spółka Gazownictwa wykonując sieć gazu ziemnego.

 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2018/11/27/inwestycja-zakoczona/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2018/11/27/inwestycja-zakoczona/