Aktualności

Pierwsza sesja

Opublikowany przez admin Czwartek, 22.11.2018

[1]20 listopada 2018 roku w sali sesyjnej odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Trzcinica kadencji 2018 – 2023.

Prowadzenie sesji rozpoczął Stanisław Maryniak, który powitał wszystkich obecnych. Po odśpiewaniu hymnu państwowego radni oraz wójt złożyli ślubowanie. Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Trzcinica, którym został Zdzisław Mikołajczyk. Wiceprzewodniczącymi zostali Irena Perlitius oraz Krzysztof  Waloszczyk. Ustalono także składy stałych komisji. Przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów została Anna Bartkowiak, Komisji Rewizyjnej Łukasz Wielgosz, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Barbara Maruszka - Bednarek, Komisji Rozwoju i Rolnictwa Krzysztof Ostrowski i Komisji Skarg Wniosków i Petycji Janusz Żłobiński.
Wójt Gminy Grzegorz Hadzik podziękował i pogratulował wszystkim radnym oraz życzył współpracy i podejmowania dobrych decyzji na rzecz mieszkańców Gminy Trzcinica.

 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2018/11/22/pierwsza-sesja/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2018/11/22/pierwsza-sesja/