Aktualności

IX edycja nauki pływania w Gminie Trzcinica z programu „Umiem pływać”

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 08.10.2018

[1]We wrześniu 2018 r. w Gminie Trzcinica rozpoczęła się IX edycja zajęć nauki pływania dla uczniów ze szkół podstawowych w formie pozaszkolnych zajęć sportowych.

Tegoroczna edycja odbywa się w ramach realizacji rządowego projektu pn. „Umiem pływać” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, a operatorem tego zadania jest Wielkopolskie Zrzeszenie LZS z Poznania. Na podstawie podpisanej umowy partnerskiej z operatorem zadania, Gmina Trzcinica współfinansuje z udziałem środków Ministerstwa Sportu i Turystyki wszystkie koszty związane z wynajmem pływalni, instruktorów nauki pływania, transportem oraz ubezpieczeniem uczestników.

Uczestnicy przed rozpoczęciem nauki pływania tradycyjnie otrzymali czepki pływackie. Zajęcia odbywają się w obiekcie krytej pływalni w Słupi p. Kępnem z częstotliwością raz w tygodniu. Zaplanowano 10 skumulowanych (2 - godzinnych) zajęć dla wszystkich uczniów III klas szkół podstawowych z Lasek i Trzcinicy. Opiekę podczas przejazdów sprawują  nauczyciele z tych szkół, natomiast podczas trwania zajęć w basenie instruktorzy nauki pływania i personel basenu. Realizacja projektu „umiem pływać” zakończy się w listopadzie, a uczestnicy projektu na jego zakończenie otrzymają pamiątkowe medale.

 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2018/10/8/ix-edycja-nauki-pywania-w-gminie-trzcinica-z-programu-umiem-pywa/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2018/10/8/ix-edycja-nauki-pywania-w-gminie-trzcinica-z-programu-umiem-pywa/