Aktualności

Zakończenie prac

Opublikowany przez admin Środa, 31.10.2018

[1]Dobiegają końca prace w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica – etap I”. Wartość całkowita pierwszego etapu to 5 042 823,03 złote.


Gmina Trzcinica pozyskała na to zadanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa kwotę dofinansowania w wysokości 3 080 215 złote. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane „M. Wawrzyniak” z Ostrzeszowa, a termin zakończenia prac zgodnie z zawartą umową ustalono do 16 listopada 2018 roku.


 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2018/10/31/zakoczenie-prac/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2018/10/31/zakoczenie-prac/