Aktualności

Stypendia Wójta Gminy Trzcinica

Opublikowany przez admin Piątek, 19.10.2018

[1]17 października 2018 roku w Zespole Szkół w Laskach odbyło się jedenaste, uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Trzcinica.

W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Grzegorz Hadzik, Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk, Sekretarz Gminy Renata Ciemny, Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Janusz Żłobiński, Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Zespołu Szkół w Trzcinicy i Zespołu Szkół w Laskach, wychowawcy wyróżnionych uczniów oraz stypendyści wraz z rodzicami. Stypendia dla uczniów zostały przyznane w czterech kategoriach: wyróżnienia za wyniki w nauce, osiągnięcia w  nauce, za osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej.

    Otwarcia uroczystości dokonał Wójt Gminy, przytaczając historię stypendiów w Gminie Trzcinica oraz gratulując wszystkim stypendystom, ich rodzicom oraz dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom i opiekunom. Podziękował także za pomoc w przygotowaniu uroczystości Zespołowi Szkół w Laskach, a Chórowi Violino za występ. Głos zabrała także Przewodnicząca Rady Rodziców z ZS w Trzcinicy – Bogumiła Konieczny.
Osiem uczennic otrzymało po dwa stypendia:
 - za bardzo wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe: Martyna Antoniak, Patrycja Biegańska, Karolina Dłubak – Sierańska, Agata Fajga, Julita Krowiarz, Natalia Parzonka (ZS w Trzcinicy),
- za bardzo wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe: Lena Nawrot (ZS w Laskach),
- za osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej: Weronika Czaja (ZS w Laskach).

    Za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018  stypendia otrzymało 34 uczniów. W trakcie uroczystości, którą poprowadziła Renata Ciemny – Sekretarz Gminy, każdy stypendysta otrzymał list gratulacyjny wraz ze stypendiami, a rodzice listy gratulacyjne i róże.

    Za wyniki w nauce przyznano stypendia 17 uczniom, którzy mogą pochwalić się osiągnięciem w roku szkolnym 2017/2018 średniej ocen  5,4 w szkołach podstawowych i 5,3 w gimnazjach. Są to uczniowie Zespołu Szkól w Trzcinicy: Weronika Kruber, Natalia Parzonka, Maciej Pregiel, Anna Więcek, Miłosz Żurawa i Zespołu Szkół w Laskach: Zofia Bogacz, Lena Grycman, Martyna Hojeńska, Oliwia Laske, Karol Władek, Andżelika Zimoch.
    Za osiągnięcia w nauce stypendia otrzymało 11 uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 zostali indywidualnymi laureatami olimpiad lub konkursów: wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych w dziedzinie nauki. Stypendia otrzymali uczniowie Zespołu Szkół w Trzcinicy: Emilia Grycman, Michalina Jokiel, Anna Kurek, Dominik Pigulski.
    Stypendia sportowe otrzymało 9 uczniów, którzy mogli pochwalić się sukcesami w zawodach sportowych o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym i wysokimi osiągnięciami sportowymi, które przyczyniają się do promowania Gminy Trzcinica na szczeblu powiatowym. Stypendyści z Zespołu Szkół w Trzcinicy to Magdalena Adamska, Michała Głowik, Jan Parzonka, Gabriela Zimoch, a z Zespołu Szkół w  Laskach Jacek Ertel, Miłosz Nawrot, Adriana Otremba, Dawid Piasecki.
    Za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej przyznano 5 stypendiów uczniom zajmującym w roku szkolnym  2017/2018 wysokie miejsca w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych i międzygminnych oraz posiadający osiągnięcia kulturalne i artystyczne (m.in. plastyczne, recytatorskie, taneczne, wokalne, teatralne). Z Zespołu Szkół w Trzcinicy stypendium otrzymała Natalia Pawlik, a Zespołu Szkól w Laskach Jakub Dudziak, Roman Fabian, Jakub Siwa.

Jak dodaje Wójt Gminy Grzegorz Hadzik: Gratuluję tak licznych osiągnięć, co bardzo mnie cieszy, jednocześnie życzę kolejnych. Gratuluję i dziękuję wyróżnionym uczniom, dyrektorom, nauczycielom, opiekunom oraz rodzicom. Uważam, iż taka forma wyróżnień dobrze się sprawdza i przyczynia się do motywowania naszych uczniów.

 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2018/10/19/stypendia-wojta-gminy-trzcinica/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2018/10/19/stypendia-wojta-gminy-trzcinica/