Aktualności

Dotacje na zajęcia przedszkolne

Opublikowany przez admin Wtorek, 09.01.2018

Gmina Trzcinica opracowała wniosek złożony w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej z Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna.


Przeszedł on weryfikację pod względem spełnienia wymogów formalnych, a następnie został poddany ocenie merytorycznej i został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach” została podpisana w dniu 22 grudnia 2017 r. przez Joannę Ganowicz – Zastępcę Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Grzegorza Hadzika – Wójta Gminy Trzcinica.

Realizacja projektu rozpocznie się we wrześniu 2019 roku po zakończeniu przebudowy z rozbudową przedszkola w miejscowości Laski. Zgłoszenie przedmiotowego projektu „Akademia wesołego przedszkolaka w PPS w Laskach” do realizacji było warunkiem koniecznym otrzymania dofinansowania na przebudowę istniejącej placówki, która rozpocznie się w tym roku. W ramach projektu tzw. „miękkiego” planowany jest zakup wyposażenia takich jak stoliki, krzesełka, umeblowanie oraz różnych pomocy przedszkolnych i zabawek dla 1 oddziału przedszkolnego. Będzie to oddział przedszkolny dla dzieci 3-4 letnich. Projekt uwzględnia też dofinansowanie w zakresie realizacji zajęć podstawy programowej i szeregu zajęć dodatkowych takich jak: zajęcia z języka angielskiego, psychoruchowe oraz logarytmiczne. Zakupione zostaną także urządzenia na doposażenie placu zabaw.

Łączna wartość projektu „Akademia wesołego przedszkolaka w PPS w Laskach” wynosi 157 987,50 zł przy dofinansowaniu w wysokości około 85%, czyli 134 289,37 zł. Wkład własny Gminy Trzcinica to 23 698,13 zł. Równolegle od września 2019 r. realizowany będzie analogiczny projekt w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Trzcinicy.


 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2018/1/9/dotacje-na-zajcia-przedszkolne/