Aktualności

Decyzja uchylona

Opublikowany przez admin Czwartek, 04.01.2018

W związku z tym, iż protesty i sprzeciwy dotyczące lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Trzcinica nie zostały uwzględnione przez Starostwo Powiatowe w Kępnie, w takiej sytuacji zgodnie z deklaracją Gmina Trzcinica złożyła odwołanie od decyzji Starosty Kępińskiego w sprawie wydanego pozwolenia na budowę.


22 grudnia 2017 roku Wojewoda Wielkopolski podjął decyzję o uchyleniu w całości decyzji Starosty Kępińskiego w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Trzcinica i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Głównym powodem takiego rozstrzygnięcia jest to, iż uzasadnione wydaje się wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,co podkreślała w swoim odwołaniu Gmina Trzcinica. Oprócz powyższych działań nadal podejmowane są kroki w celu zmiany przez inwestora lokalizacji, gdyż taka możliwość istnieje.


 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2018/1/4/decyzja-uchylona/