Aktualności

Budżet Gminy Trzcinica na 2018 rok

Opublikowany przez admin Wtorek, 02.01.2018

[1]Dochody budżetu Gminy Trzcinica na 2018 rok zaplanowano w kwocie 23 679 153,01 złotych. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 27 765 810,01 złotych w tym 6 704 317,23 złote to wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na inwestycje zaplanowano 8 816 730,50 złotych.


Wśród zadań znalazła się budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica etap I. Wyłoniony został już wykonawca tego zadania, którym będzie Przedsiębiorstwo Budowlane „M. Wawrzyniak”, z którym podpisano umowę. Na powyższe zadanie pozyskano  3 242 332,56 złotych środków zewnętrznych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  Wybudowany zostanie także odcinek wodociągu w miejscowości Granice. Dokończona zostanie budowa drogi Piotrówka kierunek Kępno oraz Wodziczna kierunek Kuźnica Trzcińska. Powstaną drogi na ulicy Młyńskiej w Trzcinicy oraz Czereśniowej w Laskach. Zmodernizowany zostanie kolejny odcinek drogi w miejscowości Teklin. Ponadto przygotowana zostanie dokumentacja projektowa drogi w miejscowości Kwasielina.

Przekazana zostanie dotacja na przebudowę drogi powiatowej Trzcinica-Laski w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na tym odcinku. Modernizowany będzie Dom Ludowy w Kuźnicy Trzcińskiej, Dom Ludowy w Pomianach otrzyma nową elewację. Przy Domu Ludowym w Piotrówce utwardzony zostanie plac za budynkiem, a przy Domu Ludowym w Smardzach powstanie altana grillowa. Dom Ludowy w Wodzicznej zostanie wyposażony w centralne ogrzewanie a do Domu Ludowego w Aniołce Pierwszej i Domu Ludowego w Trzcinicy zostanie zakupione wyposażenie. Modernizowany będzie garaż OSP w Trzcinicy. Powstaną place zabaw w Laskach i Trzcinicy, w styczniu 2018 roku zostanie ogłoszony przetarg. W Wodzicznej zaplanowano siłownię zewnętrzną. Doposażone zostaną place zabaw w Aniołce Pierwszej i Piotrówce. Przy stadionie w Laskach utwardzony zostanie plac, a w Trzcinicy zakupione zostaną ławki i parasole. Rozpoczęta zostanie przebudowa z rozbudową przedszkola w Laskach. Na to zadanie Gmina Trzcinica pozyskała 999 957,19 złotych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Został już wyłoniony wykonawca a 8 stycznia 2018 roku zostanie zawarta umowa na wykonanie prac. Udzielone zostaną dotację na realizację projektu E-Gmina, budowę bazy śmigłowcowej SRM w Michałkowie. Przekazane zostaną także środki do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na wymianę kolejnych 70 lamp oraz zaprojektowanie i dobudowanie linii kablowych w miejscowościach Gminy Trzcinica.

Jak uzupełnia Wójt Gminy Grzegorz Hadzik: budżet Gminy Trzcinica na 2018 rok podczas jego realizacji będzie wymagał sporo wysiłku i wielu działań organizacyjnych. Myślę jednak, iż uda się go zrealizować z pożytkiem dla mieszkańców. Jednocześnie chciałbym życzyć mieszkańcom wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.


 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2018/1/2/budet-gminy-trzcinica-na-2018-rok/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2018/1/2/budet-gminy-trzcinica-na-2018-rok/