Aktualności

Spotkanie z rolnikami

Opublikowany przez admin Środa, 10.01.2018

[1]Spotkanie z rolnikami „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI” organizowane pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego w dniu 24 stycznia 2017 r., w Sali Konferencyjnej CKU ZSP Nr 2 w Kępnie, ul. Przemysłowa 10C

Kurenda spotkań z rolnikami „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI” organizowanych pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie. Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniach to m.in.:

1. Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020:
Modernizacja gospodarstw rolnych oraz Premia dla młodych rolników, Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Restrukturyzacja małych gospodarstw
2. Priorytety działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu na rok 2018
3. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników, Działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS
4. Zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2018 roku. Działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dotyczące rynków rolnych i promocji  produktów rolnych i żywnościowych
5. Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i choroby guzowatej skóry bydła jako nowego zagrożenia dla Polski.
Rolniczy handel detaliczny
6. Bezpieczeństwo pożarowe na obszarach wiejskich

7. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa dla rolnictwa

Spotkania odbędą się we wszystkich powiatach i są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzania różnych instytucji. W ramach spotkań zapewniona zostanie również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami w/w instytucji.

 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2018/1/10/spotkanie-z-rolnikami/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2018/1/10/spotkanie-z-rolnikami/