Aktualności

Wniosek Odnawialne Źródła Energii

Opublikowany przez admin Czwartek, 07.09.2017

[1]Gmina Trzcinica jako Lider projektu „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin” dostarczyła do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odpowiednią dokumentację.


Wniosek dotyczący Gmin Perzów, Rychtal i Trzcinica w wersji elektronicznej został zarejestrowany w systemie 31 sierpnia 2017, a następnie uzupełniony o wersję papierową. Wnioskowana wartość dofinansowania to 8 893 355,97 złotych, a całkowita 11 648 704,80 złotych. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia projekt realizowany byłby w latach 2018-2019 i dotyczyłby 478 gospodarstw domowych w tym 127 w Gminie Perzów 142 w Gminie Rychtal i 209 w Gminie Trzcinica.

Jak podsumowuje Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik dobiegła wspólna praca związana z przygotowaniem  wniosku wraz wieloma załącznikami. Dziękuję za zaangażowanie w jej opracowanie pracownikom poszczególnych Urzędów Gmin a także samym mieszkańcom. Bardzo duży wysiłek organizacyjny i dokumentacyjny dobiegł końca, teraz czekamy na wyniki oceny formalnej a następnie merytorycznej.
 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2017/9/7/wniosek-odnawialne-roda-energii/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2017/9/7/wniosek-odnawialne-roda-energii/