Aktualności

Egzaminy dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego

Opublikowany przez admin Środa, 06.09.2017

[1]W dniu 25 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Trzcinica odbyły się egzaminy dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W tym roku o awans ubiegały się dwie nauczycielki z Zespołu Szkół w Trzcinicy: Pani Katarzyna Zagórna – nauczycielka geografii oraz Pani Agnieszka Podejma-Wróblewska – nauczycielka muzyki, plastyki.
Warunkiem nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego było spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną, którą powołał Wójt Gminy Trzcinica.  
W komisji zasiedli: przedstawiciel organu prowadzącego Sekretarz Gminy Renata Ciemny jako przewodniczący, wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wioletta Woźniak jako przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor Zespołu Szkół w Trzcinicy Małgorzata Hadzik, a także eksperci z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej: Beata Piotrowska, Grażyna Adamska, Joanna Różycka oraz przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Grażyna Grześniak.
Nauczycielki ubiegające się o awans zawodowy spełniły wymagane kryteria i pomyślnie zdały egzamin. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego.

 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2017/9/6/egzaminy-dla-nauczycieli-kontraktowych-ubiegajcych-si-o-nadanie-stopnia-awansu-zawodowego/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2017/9/6/egzaminy-dla-nauczycieli-kontraktowych-ubiegajcych-si-o-nadanie-stopnia-awansu-zawodowego/