Aktualności

Wniosek złożony

Opublikowany przez admin Piątek, 22.09.2017

[1]Powiat Kępiński złożył wniosek na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń-Laski Borek i 5688P Laski Borek – Wielki Buczek na odcinku od km 6+493,18 do km 7+489,68 w miejscowości Trzcinica”. Partnerem w realizacji tego zamierzenia jest Gmina Trzcinica.

Zadanie realizowane będzie w ramach „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. W przypadku uzyskania dofinansowania program pokryje 50% kosztów wnioskowanego odcinka drogowego. W założeniach jest wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Trzcinica i Laski ze środków Gminy Trzcinica oraz środków pozyskanych w ramach programu. Natomiast Powiat Kępiński sfinansuje przebudowę analogicznego odcinka jezdni w oparciu o środki własne i pozyskane z programu.
    Jak uzupełnia Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik: Cieszę się, iż udało się przygotować odpowiedni wniosek wraz z załącznikami i wystąpić z nim o dofinansowanie z Programu „Rozwój Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. W przypadku realizacji tej inwestycji poprawiłoby się bezpieczeństwo korzystania z drogi powiatowej Trzcinica – Laski, w tym w ruchu pieszo – rowerowym.

 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2017/9/22/wniosek-zoony/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2017/9/22/wniosek-zoony/