Aktualności

„Aktywna tablica”

Opublikowany przez admin Piątek, 22.09.2017

[1]Gmina Trzcinica złożyła wniosek w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”.

W przygotowanie wniosku zaangażowane były Zespół Szkół w Laskach i Zespół Szkół w Trzcinicy. Wartość dofinansowania to łącznie 28 000 złotych. W przypadku jego otrzymania zakupione zostaną tablice interaktywne z projektorem, głośnikami i innymi urządzeniami pozwalającymi na przekazanie dźwięku.
Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli. Lekcje i inne zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i innych pomocy dydaktycznych co powinno wpłynąć na rozwój kompetencji cyfrowych uczniów, rozwój ich zainteresowań, uzdolnień  oraz kreatywności.

 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2017/9/22/aktywna-tablica/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2017/9/22/aktywna-tablica/