Aktualności

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - zmiany

Opublikowany przez admin Poniedziałek, 21.08.2017

[1]Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. teraz zostały unowocześnione i zmienione tak, by łatwiej było z nich korzystać. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

  1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
  2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
    • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
    • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,
  3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Teraz mapy zostały unowocześnione i zmienione, wprowadzono nowe funkcje  i statusy, a także ułatwienia dla osób korzystających:

- umożliwienie użytkownikowi dopisywania podczas nanoszenia zagrożenia nie tylko daty, ale także pory dnia, dni tygodnia, konkretnych godzin,

- umożliwienie wprowadzenia przez użytkownika krótkich opisów tekstowych, co do opisu zaistniałych sytuacji oraz dodawanie załączników np. zdjęć lub plików dźwiękowych,

- wydanie wersji na urządzenia mobilne,

- połączenie niektórych kategorii, aby łatwiej było użytkownikom z nich korzystać - dotyczą one w szczególności kwestii infrastruktury drogowej oraz opieki nad zwierzętami,

- powstanie nowych kategorii,

W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag do funkcjonalności mapy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl

 

Szanowni Państwo, 

wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom dokonaliśmy zmian w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa m.in. umożliwiając dodawanie opisu zagrożenia. Zachęcamy do zapoznania się z nowymi rozwiązaniami.

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

[2]

 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2017/8/21/krajowa-mapa-zagroe-bezpieczestwa-zmiany/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html
  3. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2017/8/21/krajowa-mapa-zagroe-bezpieczestwa-zmiany/