Aktualności

Projekt Akademii Chóralnej

Opublikowany przez admin Piątek, 29.12.2017

Gmina Trzcinica  po raz kolejny przystąpiła do Projektu Akademii Chóralnej - „Śpiewająca Polska”. W projekcie, który rozpocznie się 2 stycznia 2018 roku i będzie trwał do 30 listopada 2018 r., udział biorą chóry szkolne z terenu Gminy Trzcinica.

Uczniowie należący do chórów rozwijają swoje zdolności i pasje, bardzo często występują publicznie uświetniając swoimi koncertami szereg uroczystości szkolnych, środowiskowych, gminnych, parafialnych i powiatowych.
Z chórem szkolnym z Zespołu Szkół w Trzcinicy zajęcia w ramach programu poprowadzi pani Renata Adamska natomiast z chórem szkolnym Violino z Zespołu Szkół w Laskach pracować będzie pani Danuta Wieczorek. Akademia Chóralna jest projektem edukacji chóralnej realizowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu kontynuowane są działania Śpiewającej Polski wspierające zespoły chóralne. Projekt ma na celu rozwój chórów szkolnych, odnowienie ruchu chóralistyki szkolnej, upowszechnienie śpiewu oraz edukację muzyczną dzieci i młodzieży.  

Powyższe zadania realizowane są poprzez finansowanie zajęć dydaktycznych z chórami oraz wszelkie inne działania służące opiece merytorycznej nad dyrygentami i uczniami, w tym m.in. hospitacji zajęć chóralnych, organizacji warsztatów, przesłuchań, koncertów, przekazywanie literatury repertuarowej i metodycznej. Projekt kierowany jest do chórów dzieci i młodzieży działających w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. Realizatorem projektu tak jak w roku ubiegłym jest Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu w pełnym zakresie merytorycznym i organizacyjnym.
Współpraca z Projektem Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska” trwa już od 2007 roku i początkowo dotyczyła jednego, a od kilku lat już obu chórów, które odnoszą znaczące sukcesy w skali województwa.

 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2017/12/29/projekt-akademii-choralnej/