Aktualności

Koordynacja inwestycji

Opublikowany przez admin Czwartek, 21.12.2017

[1]7 grudnia 2017 roku w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa w Poznaniu odbyło się spotkanie poświęcone koordynacji inwestycji kanalizacyjno-wodno-drogowej oraz gazowej w miejscowości Trzcinica.


W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica etap I” pojawiła się konieczność skoordynowania tej inwestycji z inwestycją gazu ziemnego. Ponadto równolegle realizowane będzie zadanie modernizacji drogi powiatowej Trzcinica – Borek w której partnerem jest Gmina Trzcinica. Omówiono wszystkie powyższe inwestycje oraz dokonano odpowiednich ustaleń aby poszczególne elementy infrastruktury podziemnej były wykonane przed pracami drogowymi oraz aby wzajemnie nie kolidowały ze sobą.


 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/news/display/2017/12/21/koordynacja-inwestycji/
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2017/12/21/koordynacja-inwestycji/