Aktualności

Nie używki, nie alkohole - jak Otylia pływać wolę

Opublikowany przez admin Środa, 16.09.2009

[1]Realizacja projektu  "Nie używki, nie alkohole – jak Otylia pływać wolę"

Od 3 września 2009r.  rozpoczęła się realizacja zadania  "Nie używki, nie alkohole – jak Otylia pływać wolę", która potrwa do 15 grudnia 2009r.

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek i czwartek w Centrum Rekreacji i Turystyki „Delfin” w Namysłowie i obejmują łącznie 30 godzin nauki pływania.
W projekcie tym bierze udział 15 uczniów z Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz 15 z Zespołu Szkół w Laskach z klas IV – VI szkoły podstawowej pod opieką dwóch opiekunów. Rekrutacja uczniów przeprowadzona została przez wychowawców klas i nauczycieli wychowania fizycznego przy współpracy z pedagogiem szkolnym oraz dyrektorami szkół.

Koszty związane z realizacją zadania są pokryte z dotacji w wysokości 8.000 złotych z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki i przeznaczone zostały na wynajem basenu, opłacenie instruktorów nauki pływania i opiekę wychowawczą oraz ze środków Gminy Trzcinica, która jako wnioskodawca pokrywa w całości transport, w części wynajem basenu, zakup czepków oraz ubezpieczenia dla każdego uczestnika nauki pływania.

Projekt ten ma na celu zdobycie przez uczniów umiejętności pływania oraz naukę jak bezpiecznie zachować się w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych.

Nauka prowadzona jest przez dwóch wykwalifikowanych instruktorów pływania  wspieranych przez opiekunów, którzy sprawują opiekę nad uczniami w czasie przejazdu na naukę pływania oraz powrotu jak również w czasie trwania nauki pływania na basenie w Namysłowie.
Wniosek w fazie przygotowawczej koordynowała Pani Bożena Henczyca, natomiast w fazie wykonawczej Pani Anna Rachlok oraz dyrektorzy Zespołów Szkół Hanna Smyrek i Małgorzata Hadzik.

Dzieci uczestniczące w realizacji projektu ”Nie używki, nie alkohole – jak Otylia pływać wolę” mają możliwość zdobycia trudnej  umiejętności pływania, ponadto interesująco i bezpiecznie spędzają wolny czas, a przy tym świetnie sie bawią.
Jak uzupełnia Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik - " dobrze, że istnieją możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na uzupełnienie oferty edukacyjnej dla uczniów i dzieci z naszej Gminy. Szczególnie ważne jest to w zakresie nauki pływania i wypełniania wolnego czasu."

 

 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php?module=news&func=display&sid=7
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2009/9/16/nie-uywki-nie-alkohole-jak-otylia-pywa-wole/