Aktualności

Informacja dotycząca Programu Uczeń na wsi

Opublikowany przez admin Wtorek, 15.12.2009

1 grudnia 2009 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zawarł umowę z Gminą Trzcinica a przedmiotem tej umowy jest realizacja przez Gminę obszaru A pilotażowego programu UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie w okresie od dnia 01.09.2009 r. do dnia 31.07.2010 r.

W Gminie Trzcinica Programem zostało objęte 14 osób.

-    4 osoby w Szkole Podstawowej

-    7 osób w Gimnazjum

-    3 osoby w Szkole Ponadgimnazjalnej

Otrzymaliśmy łącznie na realizację programu środki finansowe w wysokości 25 953,82 zł ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 82/100) w tym:

1.    pomoc przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych – 6 534,40 zł tj. 1 633,60 zł na ucznia

2.    pomoc przeznaczona dla uczniów gimnazjów – 11 435,20 zł tj. 1 633,60 zł na ucznia

3.    pomoc przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie uiszczają opłat za naukę – 7 351,20 zł tj. 2 450,40 na ucznia

Umowy z uczestnikami Programu będą podpisywane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcinicy w lutym 2010r. o konkretnej dacie będziemy informować osoby, które złożyły wniosek.

Koordynatorem Programu  Uczeń na wsi  jest Pani Bożena Parzonka.

 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2009/12/15/informacja-dotyczca-programu-uczen-na-wsi/