Aktualności

Nagrody za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe i artystyczne w Gminie Trzcinica

Opublikowany przez admin Środa, 07.10.2009

[1]W dniu 29 września 2009 roku w Zespole Szkół w Trzcinicy odbyło się po raz drugi uroczyste wręczenie nagród  za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2008/2009.

    W dniu 29 września 2009 roku w Zespole Szkół w Trzcinicy odbyło się po raz drugi uroczyste wręczenie nagród  za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2008/2009.

Wśród zaproszonych gości obecni byli Wójt Gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik, Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Mikołajczyk, dyrektorzy Zespołów Szkół Hanna Smyrek i Małgorzata Hadzik, wicedyrektorzy Zespołów Szkół Ewa Hetmańczyk i Wiesława Trzęsicka, 16 wyróżnionych uczniów wraz z rodzicami.

Wręczenia nagród dokonał Wójt Gminy Grzegorz Hadzik gratulując jednocześnie uczniom tak wysokich osiągnięć. Podziękował także rodzicom za trud w wychowaniu, a na ręce dyrektorów Zespołów Szkół przekazał podziękowania dla nauczycieli i opiekunów wyróżnionych uczniów.

Każdy uczeń oraz jego rodzice otrzymali odpowiednie listy gratulacyjne.

    Aby uzyskać wyróżnienie i nagrodę należy spełnić wysokie wymagania, które obejmują w szczególności w odniesieniu do nagród za wyniki nauczania posiadanie wzorowej oceny zachowania, a także średnią ocen co najmniej 5,5 w szkołach podstawowych lub 5,4 w gimnazjach.

Ponadto uwzględnia się udział i zajęte lokaty w olimpiadach i konkursach. Podobnie wysokie wymagania dotyczą nagród za osiągnięcia sportowe i artystyczne w tym udział i lokaty w zawodach oraz konkursach na szczeblu powiatu i województwa, a także godna i właściwa postawa sportowca.

   Tegorocznymi Laureatami zostali za osiągnięcia dydaktyczne: Natalia Maryniak, Kornelia Krawczyk,Beata Kalis, Agata Długaszewska, Lidia Biegańska, Robert Grześniak, Klaudia Pawlik, Hanna Jeż, Monika Waloszczyk, Dominika Maciej. Natomiast Laureatami za osiągnięcia sportowe i artystyczne zostali: Paulina Parzonka, Rafał Żłobiński, Adam Żłobiński, Monika Dastych, Karolina Bryja, Milena Bielińska.
Uroczystość przygotowana została we współdziałaniu z Zespołem Szkół w Trzcinicy natomiast w roku przyszłym odbędzie się w Zespole Szkół w Laskach.

 
Linki
  1. http://www.trzcinica.com.pl/index.php?module=news&func=display&sid=9
  2. http://www.trzcinica.com.pl/index.php/Printer/news/display/2009/10/7/nagrody-za-wyniki-w-nauce-i-osigniecia-sportowe-i-artystyczne-w-gminie-trzcinica/